Naar boven

ESG materiality matrix

Samen met onze stakeholders onze duurzaamheidsfocus bepalen.

Als eerste stap op weg naar de invulling van de toekomstige behoeften aan duurzame energie hebben we een evaluatie verricht van thema’s die van materieel belang zijn voor onze interne en externe stakeholders. Tijdens dit proces werkten we samen met een externe derde partij om een objectief en onafhankelijk beeld te krijgen van de materiële thema’s.

Belangrijke groepen interne en externe stakeholders werden geraadpleegd via enquêtes en persoonlijke gesprekken. De acht geraadpleegde groepen stakeholders waren:

 • klanten

 • leveranciers

 • investeerders & aandeelhouders

 • lidmaatschapsorganisaties

 • banken

 • ngo’s

 • lokale overheden en gemeenschappen

 • werknemers

Onze materiële thema’s
Om te beginnen hebben we een lijst opgesteld en geanalyseerd van de onderwerpen die voor de sector van de fossiele en biobrandstoffen het relevantst zijn in termen van de effecten van de sector op milieu, samenleving en economie, en die ook relevant zijn voor de waardeketen van VARO. Deze lijst met thema’s werd opgesteld volgens de suggesties van de IPIECA-richtsnoeren, de GRI-normen en de SASB-normen voor raffinage & marketing, midstream activiteiten en biobrandstoffen. Hij bevat ook materiële thema’s die werden geselecteerd door onze collega’s in de geïntegreerde olie- en gassector.
 
We hebben 25 thema’s geprioriteerd die van het hoogste belang zijn voor de stakeholders van VARO en die verband houden met de impact van onze activiteiten. Deze geprioriteerde thema’s werden vervolgens voor verder overleg voorgelegd aan onze interne en externe stakeholders, die bovendien nieuwe onderwerpen naar voren konden schuiven die mogelijk nog ontbraken.
 
Het resultaat is een materialiteitenmatrix die de belangrijkste thema’s voor VARO in kaart brengt langs twee assen: (1) het gewicht van de thema’s volgens het oordeel van onze stakeholders over onze activiteiten in het licht van hun eigen belangen en (2) het belang van de impact van onze activiteiten op economie, milieu en samenleving volgens onze interne stakeholders.

Op basis van deze materialiteitsbeoordeling hebben we een synthese gemaakt van materiële thema’s, die we in de volgende categorieën hebben ondergebracht:

VARO-Energy-Visuals-Website-Matrix_NL-(2).png

 • Paars gebied: deze thema’s zijn cruciaal voor onze toekomststrategie en worden proactief beheerd in al onze activiteiten.

 • Donkerblauw gebied: deze thema’s zijn een topprioriteit voor onze strategie en spelen een rol in veel van onze bedrijfsactiviteiten.

 • Lichtblauw: deze thema’s zijn van aanzienlijk materieel belang, maar maken slechts deel uit van enkele van onze bedrijfsactiviteiten.

 • Grijs gebied: we leveren inspanningen in verband met deze thema’s en blijven dat doen, we volgen deze thema’s van nabij en brengen er verslag over uit.

We zijn ervan overtuigd dat de materiële thema’s die in dit proces werden geïdentificeerd een beeld geven van de ambities van VARO om in zijn bedrijfsactiviteiten de energietransitie met duurzame oplossingen te faciliteren, en dat ze een hele waaier van belangrijke duurzaamheidsaspecten weergeven die in onze volledige waardeketen relevant zijn.
 
Gezien ons vaste voornemen om onze ESG-strategie en -prestaties voortdurend te verbeteren, zullen we hierover op verschillende manieren de vinger aan de pols houden bij onze stakeholders. De volgende materialiteitsbeoordeling wordt gehouden in 2023.

Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.