Naar boven

Het is tijd om de transitie naar een duurzame wereld op gang te brengen

Bij VARO geloven we in de kracht van energie. Dankzij energie is onze samenleving mobiel, comfortabel, verbonden en innoverend. Tegelijkertijd zet de energie die we gebruiken onze planeet en onze samenleving sterk onder druk.

We streven ernaar energie toegankelijker en beter betaalbaar te maken voor mensen overal ter wereld. VARO zet zich in voor een snellere transitie naar schonere energie, door energieoplossingen met een kleinere milieu-impact op de markt toegankelijk te maken in samenwerking met onze zakelijke partners, investeerders en klanten. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie moet eerlijk verlopen. We kunnen in deze overgang de druk die we op het milieu leggen niet verlagen en het hergebruik van onze hulpbronnen niet verhogen zonder de bestaansmiddelen van de werknemers in de energiesector en de gemeenschappen te ondersteunen.

Het hele energiesysteem moet op de schop. We hebben een snelle en doortastende energietransitie nodig om verandering te realiseren. Theo Pannekeet, EVP New Energies and Innovation

Onze inzet voor duurzaamheid

We verbinden ons ertoe duurzame energie toegankelijk en betaalbaar te maken om mensen, samenlevingen en de wereld in beweging te houden. We doen dat door de ontwikkeling te versnellen van duurzame oplossingen voor de energiebehoeften van vandaag en morgen. VARO brengt al bijna tien jaar lang grote hoeveelheden biobrandstoffen op de markt. Deze brandstoffen spelen een belangrijke rol in de energietransitie, samen met andere duurzame alternatieven zoals elektrische voertuigen en waterstof.
Dankzij onze oplossingen verlagen onze klanten hun impact door minder koolstof uit te stoten en minder afhankelijk te zijn van ruwe olie. Bovendien richten we ons specifiek op het hergebruik van hulpbronnen in de vorm van energie, bijvoorbeeld met geavanceerde biobrandstoffen op basis van gebruikte spijsolie. Zo beschikt VARO over een portfolio met oplossingen die er toe bijdraagt dat de wereld steeds koolstofvrijer en meer circulair wordt.
 

Onze vier duurzaamheidsdoelstellingen

Om een zo groot mogelijk duurzaam effect te sorteren, hebben we ecologische, sociale en governancedoelstellingen (ESG) vastgelegd. Elke doelstelling omvat specifieke materiële aandachtsgebieden die we hebben gedefinieerd en geprioriteerd in overleg met interne en externe stakeholders. 

U vindt de volledige lijst met materiële ESG-onderwerpen hier

VARO-ESG-pillars-NL.png
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, combineren we onze verworven ervaring met onze toekomstvisie, om zo de energietransitie te versnellen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat we er zullen komen als we de kennis, deskundigheid en infrastructuur van de energiesector bundelen om betaalbare en duurzame energieoplossingen te creëren.
 
Zo meten we onze impact
We hebben solide duurzaamheidsdoelstellingen voor de transitie van onze activiteiten vastgelegd en verbinden ons ertoe te blijven werken aan nieuwe en nog meer ambitieuze doelstellingen die gelijke tred houden met de evoluerende vereisten van de energietransitie elders in de wereld. Onze doelstellingen zijn gericht op concrete streefcijfers voor 2025, die aan de hand van specifiek bepaalde kernprestatie-indicatoren (KPI’s) kunnen worden gemeten.
 

Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.