Naar boven

Mensen sterken en zorg dragen voor gezondheid/veiligheid

Aandacht voor de mensen die onze energie kleuren. VARO streeft naar gelijke kansen voor al zijn werknemers, door te bouwen aan een cultuur waarin diversiteit een troef is en inclusie de sleutel vormt voor blijvend succes en persoonlijke groei.

We willen een diverse en inclusieve werkplek aanbieden waarin iedereen zich kan ontplooien. Daartoe bieden we alle mensen kansen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, godsdienst, handicap, seksuele geaardheid, opleiding of nationaliteit.

We hebben een governancestructuur opgezet waarin de diversiteit en inclusie in onze hele onderneming worden beheerd overeenkomstig ons Gelijkheids-, Inclusie- & Diversiteitsbeleid. We zijn er ons echter van bewust dat deze inspanningen niet volstaan en dat er ruimte is voor verbetering. Om te garanderen dat we een open cultuur handhaven en een werkplek bieden waar iedereen van zich mag laten horen en inspraak heeft, hebben we een externe adviseur in de arm genomen die ons zal helpen om het in de toekomst nog beter te doen.
 
Om onze aanpak te beoordelen, hebben we onlangs onze eerste ondernemingsbrede anonieme enquête over diversiteit en inclusie georganiseerd met de bedoeling knelpunten in kaart te brengen en mogelijkheden voor verbetering aan te wijzen. Begin 2022 zullen we de resultaten en de volgende stappen presenteren aan de hele onderneming. We hebben er het volste vertrouwen in dat de resultaten belangrijke input voor het beleid van VARO voor diversiteit en inclusie zullen aandragen en we zijn vast van plan om deze enquête jaarlijks te organiseren.

Van meet af aan is het succes van VARO gegrondvest op de nalatenschap van ongeveer twintig bedrijven met elk een ander verhaal, een andere achtergrond en cultuur, die na verloop van tijd met elkaar geïntegreerd zijn. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit een belangrijke troef is. Daarom zijn we vast van plan om daar vandaag en in de toekomst verder werk van te maken Gilles Vollin, EVP Integration and Capability
GELIJKHEIDS-, INCLUSIE- & DIVERSITEITSBELEID GELIJKHEIDS-, INCLUSIE- & DIVERSITEITSBELEID

GELIJKHEIDS-, INCLUSIE- & DIVERSITEITSBELEID

VARO Energy zet zich in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het doel is om een divers personeelsbestand te hebben, dat representatief is voor alle geledingen van de samenleving. Voor meer informatie kunt u ons beleid lezen.

Download ons beleid
Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.