Naar boven

VARO kondigt nieuwe ambitieuze ESG-strategie aan die in lijn ligt met de onlangs aangekondigde ONE VARO Transformation strategie

newsimg
25-7-2022 Persbericht 25-7-2022 Persbericht
Persbericht

Zug, Zwitserland, 25 juli 2022 VARO Energy ("VARO") kondigt vandaag de publicatie aan van haar eerste ESG-rapport. Het rapport, dat een centraal onderdeel vormt van VARO's nieuwe strategie om de voorkeurspartner voor de energietransitie te zijn, bevat ambitieuze ESG-doelstellingen die in lijn liggen met de ONE VARO Transformation strategie. De kern van de strategie is VARO's belofte om in 2040 Net Zero te zijn.

 • ESG staat centraal in de strategie om de komende 5 jaar 3,5 miljard dollar te investeren in de duurzame energie onderdelen en om klanten te helpen de Net Zero-ambities te realiseren
 • Breed overleg met interne en externe belanghebbenden om ESG-onderwerpen prioriteit te geven
 • VARO wil in 2040 Net Zero bereiken voor Scope 1, 2 en 3 emissies
 • VARO wil investeringen in de infrastructuur en strategische partnerschappen
 • Equity, Diversity and Inclusion cruciaal voor VARO’s groeiplannen
 • Waterstof is een van de vijf strategische pijlers van Engine 2 en maakt deel uit van de oplossingen die VARO de industriële en mobiliteitsklanten wil bieden. Tegelijkertijd wordt waterstof gebruikt in de fabrieken van VARO, die de organisatie ook van plan is te decarboniseren.
In een reactie op de aankondiging zei Dev Sanyal, VARO's Chief Executive Officer: "Ik ben verheugd de publicatie van ons eerste ESG-rapport aan te kondigen. Onze ambitieuze strategie, het resultaat van uitgebreid overleg, is gebaseerd op de bescherming en het motiveren van mensen, onze waarden, onze activiteiten en de energiebehoeften van onze klanten. Bij VARO staat ESG centraal in alles wat we doen en het rapport dat we vandaag publiceren, vormt de kern van onze strategie om de voorkeurspartner voor de energietransitie te zijn. Ik ben vooral trots op onze toonaangevende Net Zero-doelstelling. Er is een enorme kans voor bedrijven die klanten de energie kunnen leveren die zij nodig hebben, op de manier die zij willen. Met onze staat van dienst in het bouwen van nieuwe bedrijven en oplossingen voor klanten, uitgevoerd door een ondernemend team, zijn wij uitstekend in staat om een leider te zijn in de transitie."
 
Ernestina Benedetto, EVP Strategy and Transformation, zei: " Onze ESG-strategie staat centraal in ons plan om waarde op lange termijn te creëren en is gebaseerd op in de sector toonaangevende, strenge en transparante ESG-doelstellingen. Onze rol verschaft ons inzichten in de industrie die ons in staat stellen om onze klanten in hun eigen decarbonisatie-ambities te ondersteunen. Van cruciaal belang voor onze plannen is de integratie van een ESG-gerichte aanpak in onze algemene governance en interne controles en het toezicht door zowel de Supervisory Board als de Executive Board."
 
Nieuwe strategie om $3,5 miljard te investeren en klanten te helpen de Net Zero-ambities te verwezenlijken
ESG staat centraal in de nieuwe strategie van VARO om de voorkeurspartner te worden in de energietransitie door veilige en betrouwbare energieoplossingen te leveren die klanten nodig hebben om Net Zero te bereiken. De " Twin Engine " strategie zal deze doelstellingen ondersteunen door het genereren van cash flow (Engine 1) voor herinvestering in duurzame energie (Engine 2). Om haar ambities te verwezenlijken, zal VARO:
 • ~ $3,5 miljard investeren in de periode 2022-26.
 • Tweederde inzetten op duurzame energie zoals: biobrandstoffen, biomethaan & LNG, waterstof, e-mobility en CO2-verwijdering.
Breed overleg met interne en externe belanghebbenden
VARO heeft uitgebreid overlegd met interne en externe belanghebbenden om ESG-kwesties met een materiële impact te identificeren. In overeenstemming met de GRI- en SASB-standaarden voor openbaarmaking zijn er 23 onderwerpen geïdentificeerd in overleg met medewerkers, klanten en ngo's. Het proces werd gepland in overleg met het Senior Management en de aandeelhouders van de onderneming die de Supervisory Board van de onderneming vertegenwoordigen.
 • 24 interviews en 358 enquêtes onder de medewerkers.
 • Materialiteitsbeoordeling op basis van de feedback van de belanghebbenden en de effecten.
 • De belangrijkste onderwerpen zijn broeikasgasemissies, energie-efficiëntie en Equity, Inclusion & Diversity.
VARO wil Net Zero zijn voor Scope 1-, 2- en 3-emissies tegen 2040
VARO wil op korte termijn de bevoorrading veiligstellen en tegelijkertijd actie ondernemen om haar emissies en die van klanten te verminderen. VARO heeft ambitieuze en toonaangevende nieuwe doelstellingen voor de vermindering en eliminatie van de CO2-uitstoot vastgesteld:
 • Scope 1 & 2: tussentijdse doelstelling van 40% absolute vermindering tegen 2030 en Net Zero tegen 2040.
 • Scope 3: doelstelling van 15% vermindering van de CO2-intensiteit tegen 2030 en Net Zero tegen 2040.
VARO richt zich op het verminderen van de broeikasgasemissies van haar activiteiten en heeft zich tot doel gesteld om tegen 2023 meer dan twee derde van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Initiatieven om dit doel te bereiken zijn onder meer:
 • Eerste fase van het project Groene Waterstof in de productiehub van Bayernoil om de uitstoot van broeikasgassen met 65.000 ton CO2 per jaar te verminderen.
 • Installatie van zonnepanelen in de productiehub Cressier, het grootste grondgebonden zonnepark in Zwitserland.
 • Energie-efficiëntie- en besparingsmaatregelen in beide productiehubs.
VARO wil meer investeren in infrastructuur en strategische partnerschappen
De strategie van VARO is opgebouwd rond uitbreiding van de investeringen in hernieuwbaar kapitaal, investeringen in het hergebruik van de bestaande infrastructuur en het benutten van strategische langetermijn partnerschappen. Essentieel voor de strategie van VARO is investering in productiecapaciteit om te zorgen voor moderne en flexibele infrastructuur ter ondersteuning van de energietransitie. De infrastructuurstrategie is met name bedoeld ter ondersteuning van haar ambitieuze plannen voor expansie op de markten voor geavanceerde biobrandstoffen, biomethaan/bio-LNG en groene waterstof.
 • CO2-verwijdering: meerderheidsaandeel in SilviCarbon voor investeringen in bosbouwprojecten om in de komende 5 tot 10 jaar hoogwaardige, op de natuur gebaseerde koolstofverwijdering te genereren, geoptimaliseerd via adviesdiensten en handel.
 • E-mobiliteit: kant-en-klare laadoplossingen voor klanten die overschakelen op E-mobiliteit. Door de verwerving van belangen in E-Flux bevindt VARO zich al in het hart van het EV-ecosysteem.
 • Het CO2vrij maken van activa door te investeren in projecten zoals groene waterstof.
 • Bestaande infrastructuur hergebruiken en nieuwe infrastructuur en bedrijven bouwen en verwerven ter ondersteuning van de expansie, bv. door tegen 2030 > 500kt biobrandstoffen op basis van afval te produceren en een biomethaan/bioLNG-productie van >1500GWh te bereiken.
Equity, Diversity & Inclusion cruciaal voor VARO’s groeiplannen
VARO zet zich in voor een betere vertegenwoordiging van alle groepen in de organisatie. Vooral de vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus is een essentieel onderdeel van de strategie. VARO zet zich in voor gelijke beloning voor alle VARO-medewerkers in alle landen. In het kader van de ESG-strategie heeft het bedrijf scherpe doelen gesteld met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen:
 • Minimaal 50% vrouwelijke medewerkers (kantoorpersoneel) tegen 2030.
 • 50% vrouwen in het hoger management tegen 2030.
 • Gelijke beloning van mannen en vrouwen in alle regio's: 0,9-1,1 loonkloof.

Media contact

Voor media-inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Brunswick
Nabhan Malik

+44 (0) 7469 083 497
Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.