Naar boven

VARO introduceert een nieuwe managementstructuur per 1 februari 2022

newsimg
31-1-2022 Press 31-1-2022 Press
Persbericht

Nu VARO dit jaar 10 jaar bestaat, ben ik verheugd om een nieuw hoofdstuk in de trotse geschiedenis van VARO aan te kondigen. We hebben een duidelijke ambitie om een leider te zijn in het aanbieden van CO2-arme energieoplossingen en om de energietransitie te versnellen.

Om dit te bereiken werken we actief aan een nieuwe strategie om ons bedrijf te transformeren.
 
Ik ben ervan overtuigd dat onze sterke punten - operational excellence, trading kennis, klantgerichtheid, ondernemerschap, flexibiliteit en het vermogen om de beste talenten aan te trekken - belangrijke ingrediënten zullen zijn voor ons toekomstige succes.
 
De transformatie van VARO zal onze positie als toonaangevende Europese onderneming in de energietransitie verder versterken.
 
Om de enorme kansen die voor ons liggen te benutten, moeten we ook onze managementstructuur en manier van werken aanpassen. Vandaag heb ik het genoegen de samenstelling van onze Executive Board bekend te maken. Deze benoemingen gaan in op 1 februari 2022.
 
Onze Executive Board is klein van formaat om flexibel te kunnen zijn, maar omvangrijk door de ervaring van de leden.
 
view organisational chart

Als Executive Vice President (EVP) en Chief Operating Officer zal Julian Stoll zich concentreren op de veilige, betrouwbare en efficiënte uitvoering van onze bestaande activiteiten. Deze rol is van cruciaal belang om een veilig en stabiel platform zeker te stellen om onze activiteiten verder uit te breiden en nieuwe activiteiten op te bouwen ten behoeve van onze klanten.
 
De EVP Strategy and Transformation zal, samen met de Executive Board, de toekomst van VARO en onze nieuwe strategie uitwerken. Een cruciaal onderdeel van de functie is om ook onze toekomstige ESG-doelen vast te stellen, mogelijke samenwerking met derden en overnames die onze transformatie zullen versnellen te identificeren en strategisch gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden.

Ik heb Ernestina Benedetto gevraagd dit onderdeel te leiden en zij zal op interimbasis de rol van EVP Strategy and Transformation vervullen.
 
Rick Klop wordt EVP en Chief Financial Officer. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het financiële beheer van onze organisatie, inclusief rapportage, controles en compliance, en hij zal ook leidinggeven aan de transformatie van onze ondersteunende afdelingen, waaronder IT en digitalisering. Hij zal toezicht houden op de uitvoering van het Business Simplification Project (BSP). Rick zal tevens een belangrijke rol spelen bij het uitbouwen van ons financiële kader en het vinden van nieuwe en vernieuwende manieren om onze groei te kunnen financieren.
 
Theo Pannekeet wordt EVP New Energies and Innovation. Voortbouwend op de snelle groei op dit gebied, zal hij verantwoordelijk zijn voor de toegang tot nieuwe commerciele mogelijkheden en het creëren van nieuwe bouwstenen voor het nieuwe VARO, in lijn met onze nieuwe strategie.
 
Gilles Vollin blijft onze People functie leiden en zal de uitgebreide rol van  EVP Integration and Capability op zich nemen. Hij zal de VARO transformatie mogelijk maken en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de organisatie en de mensen, nieuwe mogelijkheden, communicatie en de positionering van ons bedrijf. In de komende maanden zal Gilles een meer gedetailleerde evaluatie van onze organisatie leiden en de capaciteiten die nodig zijn om het nieuwe VARO op te bouwen.
 
Daarnaast heb ik Sacha Konan gevraagd leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van onze klantenwaarderingpropositie om het productaanbod en de oplossingen over de grenzen heen te verbeteren in de context van hun veranderende behoeften ten gevolge van de energietransitie. Sacha zal nauw samenwerken met Barbara Mühlemann, Michael Liekens en het Strategy team.

We hebben een spannende reis voor de boeg. Maar, zoals altijd, moeten we ons blijven concentreren op de veiligheid van onze activiteiten en op de naleving van toepasselijke wetteijke voorschriften bij alles wat we doen, terwijl we de geweldige mogelijkheden die voor ons liggen nastreven.
 
Hartelijk dank,
Dev

Media contact

Voor media relaties kunt u contact opnemen met Florence Lebeau.

+41 41 747 23 16
Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.