Naar boven

VARO KONDIGT NIEUWE STRATEGIE AAN OM $3,5 MILJARD TE INVESTEREN EN KLANTEN TE HELPEN OM HUN NET ZERO AMBITIES TE VERWEZENLIJKEN

5-7-2022 Persbericht 5-7-2022 Persbericht
Persbericht

Zug, Zwitserland - 5 juli 2022  VARO ENERGY ("VARO") kondigt vandaag een nieuwe strategie aan om de voorkeurspartner te worden voor klanten in de energietransitie, door de duurzame en betrouwbare energieoplossingen te leveren die zij nodig hebben om Net Zero te bereiken. VARO heeft vandaag ook haar eigen belofte aangekondigd om in 2040 Net Zero te zijn.

 • Twin-engine strategie: Engine 1 is gericht op traditionele energiebronnen en genereert een hoge cashflow om te herinvesteren in Engine 2, die gericht is op duurzame energiebronnen.
 • Engine 2 bestaat uit vijf groeipijlers die zich richten op de meest aantrekkelijke CO2-arme groeimarkten in Europa: Biobrandstoffen, Biomethaan & Bio-LNG, Waterstof, E-mobiliteit en CO2-verwijdering.
 • VARO investeert ongeveer 3,5 miljard dollar in de periode 2022-26, waarvan twee derde in duurzame energie.
 • De strategie bouwt voort op het momentum dat VARO heeft gecreëerd als een belangrijke franchise voor de marketing en distributie van biobrandstoffen in Europa, naast investeringen in SilviCarbon en E-Flux.
 • De twin-engine strategie zal de EBITDA tegen 2026 met 3x doen toenemen tot 1 miljard dollar, tegen 321 miljoen dollar in 2021. Duurzame energie zal goed zijn voor meer dan 50% van de EBITDA van de groep tegen 2026.
 • VARO wordt Net Zero voor Scope 1, 2 en 3 emissies tegen 2040.
 

In zijn reactie op de aankondiging zei Dev Sanyal, CEO van VARO: "De behoeften van onze klanten veranderen snel nu zij zich aanpassen aan de energietransitie en tegelijkertijd betrouwbaarheid van levering verwachten. Ze willen een partner die met hen meebeweegt, een partner die hen kan adviseren en een breed scala aan energie- en decarbonisatie oplossingen kan bieden vanuit één bedrijf.

Daarom is VARO van plan om de komende vijf jaar 3,5 miljard dollar te investeren in onze twin-engine strategie, waarbij ongeveer twee derde van die investering gericht is op duurzame energie. Dit zal VARO in staat stellen geïntegreerde energieoplossingen te leveren aan een groot aantal sectoren, waaronder de levensmiddelensector, de groothandel en de detailhandel, maar ook aan sectoren die moeilijk te bereiken zijn, zoals industriële verwarming en de luchtvaart. Het zal VARO helpen zich te heroriënteren naar een meer CO2-arme sector met een hogere groei en zal een aanzienlijke EBITDA-groei genereren."

Marcel van Poecke, voorzitter van VARO en vicevoorzitter van Carlyle International Energy Partners, zei: "De noodzaak om maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken, zorgt voor veranderingen in de regelgeving en een verschuiving in het consumentengedrag en het is duidelijk dat VARO een sleutelrol te spelen heeft in de energietransitie en de energiezekerheid van Europa. Dev heeft een ongeëvenaarde staat van dienst in het opbouwen van CO2-arme bedrijven en ik weet dat hij en het managementteam goed in staat zijn om de ambitieuze nieuwe strategie van VARO waar te maken."

Russell Hardy, CEO van Vitol, zei: "Toen we 10 jaar geleden VARO oprichtten, wilden we een wendbaar bedrijf creëren dat snel kon handelen om in te spelen op kansen in de energiesector. De energietransitie biedt ook enorme kansen. Onze nieuwe strategie en VARO's staat van dienst op het gebied van groei en overnames betekent dat we in een goede positie verkeren om deze kansen optimaal te benutten en het bedrijf verder te laten groeien."

Twin-engine strategie versnelt groei in duurzame energie
De nieuwe strategie is opgebouwd uit een tweetal hoofdlijnen. Engine 1 is gericht op de traditionele energiebronnen van VARO. Deze bestaan uit productie, opslag, handel, marketing en distributie. De prioriteit van Engine 1 is om veilig en betrouwbaar te blijven werken, de CO2-intensiteit te verminderen en de energiezekerheid te bieden die voor onze klanten essentieel is. Onze staat van dienst op het gebied van consistente prestaties is een drijvende kracht voor waarde en een stimulans voor onze ambitie voor Engine 2.

Om deze doelstellingen te ondersteunen heeft VARO in Engine 1 het programma "Fit For Growth" geïntroduceerd. "Fit For Growth" zal de efficiëntie verbeteren door de bedrijfsmiddelen te optimaliseren. Daarnaast zullen de emissies verder worden teruggebracht zodat de activa met de beste CO2-voetafdruk in hun klasse kunnen opereren. Daarnaast zullen de activa voor alternatieve doeleinden worden gebruikt en zullen de CO2-arme activa uiteindelijk worden overgebracht naar Engine 2.  

De cash flows van Engine 1 zullen opnieuw geïnvesteerd worden in Engine 2, welke gericht is op de duurzame energieactiviteiten van VARO. Duurzame energiebronnen bestaat uit vijf groeipijlers waarvan VARO heeft vastgesteld dat deze het meest aantrekkelijke CO2-arme groeipotentieel bieden en tegelijkertijd inspelen op de sterke punten van de onderneming. VARO's vijf strategische groeipijlers in duurzame energie zijn:

 1. Biobrandstoffen: een geïntegreerde producent van 2G geavanceerde biobrandstoffen, met inbegrip van SAF. Door gebruik te maken van de bestaande deskundigheid op het gebied van de optimalisering van biobrandstoffen zal VARO nieuwe installaties voor de productie van hernieuwbare brandstoffen bouwen en, op termijn, oudere bedrijfsmiddelen hergebruiken. Doel: >250kt per jaar netto biobrandstoffencapaciteit tegen 2026 met de ambitie om op lange termijn >500kt per jaar te bereiken.
 2. Biomethaan & LNG: toonaangevende producent van biomethaan en bio-LNG. VARO zal haar portefeuille, zowel door overnames als door de ontwikkeling van greenfields, uitbreiden om zo het aanbod aan de industriële en transportsectoren te versterken.
 3. Waterstof: gebruik maken van de positie als H2-verbruiker om waterstofproductiehubs te ontwikkelen. In een eerste fase zal VARO investeren in een elektrolyser in de raffinaderij van Bayernoil, waarbij de afname in een deel van de vraag van de raffinaderij zal voorzien. Aanvullende groene en biogene productie zou kunnen leiden tot afnamemogelijkheden voor de industrie, het zware transport en synthetische brandstoffen.
 4. E-mobiliteit: kant-en-klare laadoplossing voor klanten die op E-mobiliteit overschakelen. Door de overname van aandelen in E-Flux bevindt VARO zich al in het hart van het EV-ecosysteem. Wij zullen ons richten op verdere samenwerkingen en overnames om nieuwe activiteiten te creëren en nieuwe, minder volgroeide, markten te betreden.
 5.  CO2-verwijdering: een volledig geïntegreerd aanbod voor de verwijdering van CO2. Door gebruik te maken van haar bestaande expertise in CO2-verwijdering, via haar meerderheidsaandeel in SilviCarbon, zal VARO investeren in bosbouwprojecten om in de komende 5 tot 10 jaar CO2-verwijdering van hoge kwaliteit op natuurlijke basis te genereren, geoptimaliseerd via advies en handel.

VARO’s sterke punten benutten 
Deze twin-engine strategie weerspiegelt het momentum van VARO op het gebied van hernieuwbare energie en decarbonisatie en speelt in op de vijf sterke punten van het bedrijf:
 • De mogelijkheid om klanten een volledig geïntegreerde portefeuille van energieoplossingen te bieden die op de behoeften van de klant kunnen worden afgestemd.
 • Optimalisatie- en blootstellingsbeheer die de integratie van de waardeketen ondersteunt en profiteert van VARO's positie als toonaangevende handelaar in biobrandstoffen in Europa.
 • Ondernemerscultuur die zeer geschikt is om de volgende generatie energieoplossingen te ontwikkelen. VARO was de eerste onderneming die UER's in Duitsland introduceerde en heeft belangen in een aantal bedrijven, waaronder E-flux, die de integratie van klanten ondersteunen.
 • Cultuur van operationele topkwaliteit met veilige operaties en bedrijfsmiddelen die voor 98% betrouwbaar zijn.
 • Strategische infrastructuur die kan worden ingezet voor de huidige behoeften aan energiezekerheid, maar die flexibel hergebruikt kan worden om te voldoen aan de behoeften van de energietransitie.

Deze sterke punten, gecombineerd met de twin-engine strategie, zullen de rol die VARO voor klanten speelt veranderen, waardoor het bedrijf niet langer alleen een leverancier is, maar bij uitstek de partner voor de energietransitie wordt. De strategie zal niet alleen bestaande klanten blijven bedienen, maar VARO ook in staat stellen om groothandelaren, detailhandelaren en klanten in sectoren die moeilijker te bereiken zijn, zoals industriële verwarmingsinstallaties en de luchtvaart, beter te bedienen door een breder scala aan energieoplossingen te bieden.

Strategie gebouwd op sterke financiële fundamenten
De twin-engine strategie wordt ondersteund door een solide financieel kader, dat steunt op een hoge liquiditeitsstroom, een sterke balans en een gedisciplineerde aanpak van de kapitaaltoewijzing.

 • Hoge kasstroomgeneratie en veerkrachtige marges in bestaande activiteiten: doelstelling genereren van vrije cashflow ~$300 miljoen per jaar tot 2026.
 • Investering van $3,5 miljard tot 2026: ongeveer twee derde geconcentreerd op duurzame energie, met ~$140 miljoen per jaar aan ondersteunende investeringen in traditionele brandstoffen.
 • EBITDA 3x laten groeien tegen 2026 tot $1bn: tegenover $320 miljoen in 2021; duurzame energie draagt meer dan 50% bij aan EBITDA tegen 2026.
 • Sterke balans met ruime financieringsmogelijkheden: de groei moet worden versneld door gebruik te maken van de bestaande balanscapaciteit, waarbij wordt gemikt op een lange termijn niveau van 2,0x nettoschuld/EBITDA-ratio met een maximum van 2,5-3,0x bij piekinvesteringen.
 • Aandeelhouders op lange termijn: VARO is eigendom van Carlyle, een wereldwijde investeringsmaatschappij met een lange geschiedenis in investeringen in de energiesector, en Vitol, een van de grootste energiehandelaars ter wereld.

Toonaangevende Net Zero-doelstellingen
Vandaag stelt VARO ook ambitieuze en toonaangevende nieuwe doelstellingen vast voor de vermindering en afschaffing van de CO2-uitstoot.

 • Scope 1 & 2: tussentijdse doelstelling van 40% absolute vermindering tegen 2030 en Net Zero tegen 2040.
 • Scope 3: doelstelling van 15% vermindering van de CO2-intensiteit tegen 2030 en Net Zero tegen 2040.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Gilles Vollin

 

T +41 79 515 39 03
Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.